Als mede-eigenaar van een woning in België wordt u elk jaar terug geconfronteerd met het bedrag dat wordt toegekend aan de syndicuslasten van uw gebouw. En bij nadere beschouwing van de kosten zou u denken dat bepaalde uitgaven zouden kunnen worden teruggeschroefd.

Door deze 5 besparingstips voor de syndicuskosten te volgen, kunt u de exploitatiekosten van uw gebouw aanzienlijk verminderen zonder dat dit ten koste gaat van het goede beheer ervan.

 

 

Inhoudstafel

1. Onderhandel over de tarieven met uw professionele syndicus alvorens het contract te ondertekenen
2. Het uitbesteden van de uitvoering van bepaalde taken aan vrijwilligers        in het gebouw
3. Verwaarloos geen enkele uitgavenpost
4. Doe beroep op de diensten van een vrijwillige syndicus
5. Krijg hulp van een online beheerplatform


1. Onderhandel over de tarieven met uw professionele syndicus alvorens het contract te ondertekenen

 

Zoals bij de meeste samenwerkingsverbanden, wordt alles onderhandeld voordat het contract wordt getekend! Achteraf is het te laat om aan te vechten dat een uurtarief onrechtmatig is of dat de prijs van een fotokopie onevenredig lijkt.

Een beroepssyndicus is in België wettelijk verplicht de tarieven die hij voor al zijn diensten aanrekent rechtstreeks te vermelden in het contract dat hij met de vereniging van mede-eigenaars sluit. Er worden verschillende tarieven aangegeven:

 • Jaarlijkse forfaitaire vergoeding en herzieningsvoorwaarden aan het einde van de termijn;
 • Verhoging van de vergoeding wanneer een algemene vergadering langer zou duren dan verwacht of deze bijvoorbeeld 's avonds zou plaatsvinden;
 • Percentage dat wordt aangerekend voor de opvolging van een bouwwerf, wordt vaak berekend op basis van het bedrag van de werken;

Facturering van speciale verrichtingen zoals een aanmaningsbrief, fotokopieën, verzending van brieven, enz.

Door al deze tarieven te analyseren en erover te onderhandelen alvorens het contract met een professionele syndicus te ondertekenen, kunt u onaangename verrassingen vermijden.

 

Nouveau call-to-action

 

2. Het uitbesteden van de uitvoering van bepaalde taken aan vrijwilligers in het gebouw


Eén van de mede-eigenaars heeft tijd om het onderhoud van de kleine groene ruimte voor uw woning op zich te nemen, terwijl een andere vrijwillig elke week de gemeenschappelijke ruimten veegt, waarom vertrouwt u hen deze taken niet toe?

Samenwerking en wederzijdse hulp binnen een co-eigendom besparen u geld op taken die makkelijk uit te voeren zijn en niet veel vaardigheid vereisen.

Dit geldt natuurlijk niet voor alles. Tenzij één van uw buren een liftinstallateur is, vereist het onderhoud van dergelijke voorzieningen een vakman om een zeker veiligheidsniveau te garanderen.

 

3. Verwaarloos geen enkele uitgavenpost


Ook kleine bedragen kunnen snel oplopen. Eén van de belangrijkste manieren om te besparen op syndicuskosten is een duidelijk overzicht te hebben van alle bedragen die uw professionele syndicus in rekening brengt:

 • Fotokopieën en zendingen vormen al snel een kostenpost voor het syndicaat, met name wanneer de facturering ongeveer 40 cent per exemplaar bedraagt, terwijl de kosten tien keer lager zijn.
 • Uw professionele syndicus rekent verschillende tarieven aan voor zijn werk, afhankelijk van het uur van de dag. Om te vermijden dat u buitensporige uurvergoedingen moet betalen, vermijdt u vergaderingen buiten de werkuren en vraagt u niet om de aanwezigheid van uw syndicus wanneer dat niet noodzakelijk is.
 • Voor alledaagse problemen, zoals het vervangen van een lamp of het repareren van een deur, is het beter dat een mede-eigenaar dit voor zijn rekening neemt. Zo vermijdt u dat u beroep moet doen op uw syndicus, die een vakman zal sturen om het werk te verrichten.

 "Het Syndic4you-platform is ontworpen voor mede-eigenaars. Dit heeft ons in staat gesteld de beheerskosten te drukken, en ons de flexibiliteit en snelheid van handelen gegeven waar alle mede-eigendommen nood aan hebben."
florence
Florence, 6 appartementen


 

4. Doe beroep op de diensten van een vrijwillige syndicus


Een van de meest voor de hand liggende manieren om op syndicuskosten te besparen, is een vrijwillige syndicus in te schakelen. In tegenstelling tot een professionele syndicus is dit niet hun baan, maar zetten zij zich als vrijwilliger in voor een goed beheer van het gebouw en de financiële gezondheid van uw mede-eigendom te verzekeren.

U kunt beslissen of u hem al dan niet vergoedt, er is geen wettelijke verplichting. U bepaalt de voorwaarden van zijn mandaat tijdens een bijeenkomst van de algemene vergadering.

Een vrijwillige syndicus is een mede-eigenaar in uw gebouw. Hij heeft dus de plicht zijn taken zo goed mogelijk uit te voeren, aangezien hij rechtstreeks betrokken is bij alle beslissingen die in de mede-eigendom worden genomen. Hij is zich ook bewust van ieders verwachtingen en doet al het mogelijke om de mede-eigenaars geld te besparen.

 

5. Krijg hulp van een online beheerplatform


Om te besparen op de kosten van de syndicus zonder de kwaliteit van het beheer van uw woning te verwaarlozen, kunt u voor bepaalde essentiële administratieve taken gebruik maken van een online beheerplatform zoals Syndic4you:

 • Vereenvoudigde boekhouding beheerd door deskundigen;
 • Opslag van al uw documenten voor het beheer van uw mede-eigendom in een beveiligde Cloud;
 • Organisatie van algemene vergaderingen ;
 • Automatisch opstellen van essentiële juridische documenten ;
 • Aantrekkelijke tarieven voor verplichte verzekeringen.

Deze ondersteunende dienst zal uw dagelijkse werk als vrijwillige syndicus vergemakkelijken en ervoor zorgen dat de belangrijkste aspecten van het beheer van uw gebouw in overeenstemming zijn met de geldende wetgeving.

 


shutterstock_1884581308-1-1-1


U weet nu de beste tips om toe te passen zodat u kan besparen op de syndicuskosten. Wacht niet tot het einde van het mandaat van uw syndicus om alle kosten te herzien die gepaard gaan met het beheer van uw mede-eigendom. Vooral als deze zijn verplichtingen niet nakomt.


Neem controle over uw geld en het beheer van uw mede-eigendom
door vrijwillige syndicus te worden met Syndic4you!