U bent op de laatste algemene vergadering aangesteld als vrijwillig mede-eigenaar van uw woning. Je neemt je missie heel serieus en bent erop gebrand je taken goed uit te voeren. Syndic4you geeft u daarom 10 tips om de tevredenheid van de bewoners van uw gebouw te verzekeren door uw mede-eigendom efficiënt te beheren. Respecteer ze nauwgezet en de andere mede-eigenaars zullen bij u zweren!

1. De communicatie in het middelpunt van alle interacties plaatsen

Het kan niet vaak genoeg herhaald worden, maar communicatie is de beste manier om met elkaar om te gaan. Wilt u iets veranderen aan de werking van de mede-eigendom? In plaats van de informatie discreet door te geven op de volgende algemene vergadering, moet u er persoonlijk met de andere mede-eigenaars over praten.

De vrijwillige syndicus heeft het voordeel dat hij in de mede-eigendom woont die hij beheert. Hij kan dus gemakkelijk met de andere mede-eigenaars van gedachten wisselen over het goede beheer van de mede-eigendom zonder zijn toevlucht te nemen tot de officiële kanalen.

2. Beheer het personeel van de mede-eigendom tot in de puntjes

Vindt u dat het schoonmaakbedrijf al een paar weken slecht werk levert? In plaats van te wachten tot andere eigenaars gaan klagen, moet u het heft in eigen handen nemen.

Het personeel dat het flatgebouw onderhoudt moet voor absolute tevredenheid zorgen. Als dat niet zo is, moeten ze een opfrisbeurt krijgen.

3. Zoeken naar de meest competitieve prijzen voor aannemingsopdrachten

Indien u vaststelt dat sommige van de binnen de mede-eigendom gesloten contracten niet competitief zijn, vraag dan offertes op van nieuwe aanbieders.

De andere eigenaars zullen uw initiatief op prijs stellen!

4. Inzetten op wederzijdse hulp en begrip tussen buren

Als vrijwillige syndicus weten de mede-eigenaars van uw gebouw dat u niet in alles een expert bent. Aarzel niet om een beroep te doen op hun vaardigheden indien zij kunnen bijdragen tot het goede beheer van de mede-eigendom.

Zij zullen u graag helpen en zullen het op prijs stellen als u uw beperkingen erkent.

5. Houd de rekeningen en administratieve documenten met betrekking tot de mede-eigendom up to date

Uw belangrijkste taak is te zorgen voor een goed beheer van de mede-eigendom en de geldende wettelijke beperkingen na te leven.

Zorg ervoor dat u uw administratieve, boekhoudkundige en financiële taken tot in de puntjes uitvoert. Dit zijn onderwerpen waar mede-eigenaren over het algemeen geen grappen over maken.

6. Op de hoogte blijven van wetten en hun gevolgen

Misschien weet u niets van de wet, maar als vrijwillige syndicus moet u de belangen van de mede-eigenaars en de goede werking van het gebouw behartigen. Bijgevolg hebt u de plicht om uzelf op de hoogte te houden van de wet.

Wijzigingen of aanpassingen kunnen immers ernstige gevolgen hebben voor uw administratieve en financiële verplichtingen. Onze Syndic4you-experts houden u op de hoogte van de laatste wijzigingen en ontwikkelingen in de wet. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie.

7. Zorg voor toezicht van de plaats als een pro

Als over de werkzaamheden wordt gestemd, moet het terrein nauwgezet worden gecontroleerd; dit is een echte bron van stress in een mede-eigendom. Als er problemen zijn, zullen de mede-eigenaars zich onmiddellijk tot u wenden.

Neem de leiding en hou de werklui in de gaten!

8. Handhaving van het reglement van mede-eigendom

De basis van een goede verstandhouding binnen een mede-eigendom is de toepassing van het reglement van interne orde.

Als u schendingen vaststelt, meld die dan aan de bevoegde persoon voordat de situatie uit de hand loopt.

9. Bevorder de goede verstandhouding tussen de buren en mede-eigenaars

Als vrijwillige syndicus bent u een belangrijk aanspreekpunt voor het beheer van buurtconflicten.

Wacht niet tot buren u vragen een geschil op te lossen; ga het gesprek aan.

10. Bespaar in de kosten van uw mede-eigendom

De beste manier om alle eigenaars tevreden te houden is door hen geld te besparen! Pas al het bovenstaande advies toe en de financiën van uw mede-eigendom zouden in orde moeten zijn.Syndic4you begeleidt u dagelijks om uw rol als vrijwillige syndicus eenvoudiger, maar steeds even boeiend te maken. Neem onmiddellijk contact met ons op.